Quảng Bình: Khởi đầu một chu kỳ phát triển mới

Lễ trao chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TT
Lễ trao chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TT
Lễ trao chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TT
Lên top