Quảng bá, xúc tiến du lịch VN để phát triển bền vững: Ai giải bài toán khó?

Du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bền vững. Ảnh: T.L
Du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bền vững. Ảnh: T.L
Du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bền vững. Ảnh: T.L
Lên top