Chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest 2020

Quảng bá hình ảnh hệ sinh thái khởi nghiệp Việt

Diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ Techfest. Ảnh M.H
Diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ Techfest. Ảnh M.H
Diễn đàn cấp cao trong khuôn khổ Techfest. Ảnh M.H
Lên top