Quản trị chung cư và những cuộc đấu đá khốc liệt

Ban quản trị cũ của chung cư HUD3 Tower đã từng bị bãi nhiệm do quản lý quỹ bảo trì, các khoản thu không hợp lý. Ảnh: PĐ
Ban quản trị cũ của chung cư HUD3 Tower đã từng bị bãi nhiệm do quản lý quỹ bảo trì, các khoản thu không hợp lý. Ảnh: PĐ
Ban quản trị cũ của chung cư HUD3 Tower đã từng bị bãi nhiệm do quản lý quỹ bảo trì, các khoản thu không hợp lý. Ảnh: PĐ
Lên top