Quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ OTT TV của các doanh nghiệp xuyên biên giới tại Việt Nam

Netflix là một trong những dịch vụ phim trực tuyến có doanh thu lớn tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Netflix là một trong những dịch vụ phim trực tuyến có doanh thu lớn tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Netflix là một trong những dịch vụ phim trực tuyến có doanh thu lớn tại Việt Nam. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top