Quan hệ Việt-Mỹ: Những con số kinh tế ngoạn mục

Quan hệ Việt-Mỹ có những bước tiến vượt bậc thời gian qua. Ảnh TL
Quan hệ Việt-Mỹ có những bước tiến vượt bậc thời gian qua. Ảnh TL
Quan hệ Việt-Mỹ có những bước tiến vượt bậc thời gian qua. Ảnh TL
Lên top