Quán ăn dựng vách ngăn, giảm số bàn để phòng, chống dịch Covid-19

Lên top