Quả vải Việt Nam “cháy hàng” tại Nhật Bản

Đến ngày 21.6, đã có hơn 12 tấn vải tươi của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Bảo vệ thực vật
Đến ngày 21.6, đã có hơn 12 tấn vải tươi của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Bảo vệ thực vật
Đến ngày 21.6, đã có hơn 12 tấn vải tươi của Bắc Giang xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Bảo vệ thực vật
Lên top