Qua "cú sốc" ca COVID-19 ở Hà Nội, chợ và siêu thị trở lại nhịp bình thường

Người dân trở lại nhịp mua bán bình thường. Ảnh: Kh.V
Người dân trở lại nhịp mua bán bình thường. Ảnh: Kh.V
Người dân trở lại nhịp mua bán bình thường. Ảnh: Kh.V
Lên top