QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

Hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng là một trong những bước đi mới của Tổng cục QLTT để xử lý hàng giả hiệu quả hơn. Ảnh: Đ.T
Hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng là một trong những bước đi mới của Tổng cục QLTT để xử lý hàng giả hiệu quả hơn. Ảnh: Đ.T
Hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng là một trong những bước đi mới của Tổng cục QLTT để xử lý hàng giả hiệu quả hơn. Ảnh: Đ.T
Lên top