Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

PVN thông tin tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019

Bạch Hổ - một trong những mỏ có có trữ lượng khai thác dầu khí lớn của PVN.
Bạch Hổ - một trong những mỏ có có trữ lượng khai thác dầu khí lớn của PVN.
Bạch Hổ - một trong những mỏ có có trữ lượng khai thác dầu khí lớn của PVN.
Lên top