Khuất tất trong mua bán gần 1 triệu tấn than cho Nhiệt điện Vũng Áng: PVN lại sai phạm

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh). Ảnh: T.L
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh). Ảnh: T.L
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh). Ảnh: T.L
Lên top