PVN khẳng định vị thế hàng đầu trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Nhà máy điện Nhơn Trạch. Ảnh PVN.
Nhà máy điện Nhơn Trạch. Ảnh PVN.
Nhà máy điện Nhơn Trạch. Ảnh PVN.
Lên top