Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

PVEP liên tục “cán đích” sớm

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Cờ thi đua của Tập đoàn cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: P.V
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Cờ thi đua của Tập đoàn cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: P.V
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Cờ thi đua của Tập đoàn cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: P.V
Lên top