PV Power - “Đòn bẩy” trên thị trường điện cạnh tranh