PV OIL Thái Bình bị phạt vì chiếm đất nông nghiệp, tự ý chuyển đổi mục đích

Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO
Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO
Một cửa hàng xăng dầu của PV Oil. Ảnh: LDO
Lên top