PV GAS tài trợ 3,7 tỉ đồng xây dựng Trường mầm non ở Thái Nguyên

Nghi thức cắt băng khánh thành trường.
Nghi thức cắt băng khánh thành trường.
Nghi thức cắt băng khánh thành trường.
Lên top