PTC2 triển khai giám sát và kiểm tra y tế bằng công nghệ số

Thiết bị nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt không tiếp xúc. Ảnh: PTC2
Thiết bị nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt không tiếp xúc. Ảnh: PTC2
Thiết bị nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt không tiếp xúc. Ảnh: PTC2
Lên top