PTC2 nỗ lực đảm bảo vận hành trước sự tàn phá của bão số 9

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tình hình vận hành tại TBA 500kV Dốc Sỏi trước bão số 9. Nguồn: PTC2
Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tình hình vận hành tại TBA 500kV Dốc Sỏi trước bão số 9. Nguồn: PTC2
Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT kiểm tra tình hình vận hành tại TBA 500kV Dốc Sỏi trước bão số 9. Nguồn: PTC2
Lên top