Trong điều kiện giãn cách xã hội:

PTC2 đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải điện

Ông Trần Thanh Phong - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2
Ông Trần Thanh Phong - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2
Ông Trần Thanh Phong - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2
Lên top