Năm 2019 - lần thứ 2:

PTC1 tổ chức thành công Hội thi “Đội trưởng Đội Truyền tải điện giỏi”

Ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1 phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: PV
Ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1 phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: PV
Ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Giám đốc PTC1 phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: PV
Lên top