Pi Network: Hệ lụy, quả lừa về thu thập dữ liệu cá nhân đã lộ rõ!

Ứng dụng đào tiền ảo đa cấp Pi Network đã thu thập dữ liệu người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng đào tiền ảo đa cấp Pi Network đã thu thập dữ liệu người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng đào tiền ảo đa cấp Pi Network đã thu thập dữ liệu người dùng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top