Phục vụ điện xuyên Tết, sẽ tiết giảm công suất huy động các nguồn điện

Lên top