Phục vụ 20.11: Hoa đẹp vì thời tiết ủng hộ, nhưng rớt giá vì COVID-19

Người trồng hoa tại Tây Tựu bị giảm thu nhập từ trồng hoa do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Người trồng hoa tại Tây Tựu bị giảm thu nhập từ trồng hoa do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Người trồng hoa tại Tây Tựu bị giảm thu nhập từ trồng hoa do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top