Phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19: Nông nghiệp phải đạt kim ngạch xuất khẩu 40-41 tỉ USD

Nông nghiệp được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, cần tăng trưởng sau đại dịch để đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Khánh Vũ - Văn Giang
Nông nghiệp được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, cần tăng trưởng sau đại dịch để đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Khánh Vũ - Văn Giang
Nông nghiệp được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, cần tăng trưởng sau đại dịch để đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước. Ảnh: Khánh Vũ - Văn Giang
Lên top