Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Niềm vui của người nông dân Phú Yên khi hàng chục tấn dưa hấu đến ngày thu hoạch được tiêu thụ với giá 4.000 đồng/kg. Ảnh: Phương Uyên
Niềm vui của người nông dân Phú Yên khi hàng chục tấn dưa hấu đến ngày thu hoạch được tiêu thụ với giá 4.000 đồng/kg. Ảnh: Phương Uyên
Niềm vui của người nông dân Phú Yên khi hàng chục tấn dưa hấu đến ngày thu hoạch được tiêu thụ với giá 4.000 đồng/kg. Ảnh: Phương Uyên
Lên top