"Phủ sóng" hóa đơn điện tử

Chỉ còn gần 1 tháng sẽ triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố. Ảnh: TL
Chỉ còn gần 1 tháng sẽ triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố. Ảnh: TL
Chỉ còn gần 1 tháng sẽ triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố. Ảnh: TL
Lên top