PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH - KENNETH ATKINSON:

“Phú Quốc cần học tập Đà Nẵng trong quy hoạch du lịch”

Lên top