Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phù phép biến sầu riêng non, hư thành chín bằng hoá chất Trung Quốc