Phụ nữ làm chủ doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, đâu là giải pháp?

Thực tế cho thấy vẫn còn không ít trở ngại với những người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy vẫn còn không ít trở ngại với những người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp.
Thực tế cho thấy vẫn còn không ít trở ngại với những người phụ nữ làm chủ doanh nghiệp.
Lên top