Phòng chống dịch tại chợ đầu mối TPHCM: Cắt điện 2 ngày nếu vi phạm

Đo thân nhiệt cho khách vào chợ. Ảnh: HC
Đo thân nhiệt cho khách vào chợ. Ảnh: HC
Đo thân nhiệt cho khách vào chợ. Ảnh: HC
Lên top