Phòng chống dịch COVID-19: Cho phép nhân viên làm từ xa

Một số đơn vị đo thân nhiệt cho nhân viên để phòng chống virus SARS-CoV-2.
Một số đơn vị đo thân nhiệt cho nhân viên để phòng chống virus SARS-CoV-2.
Một số đơn vị đo thân nhiệt cho nhân viên để phòng chống virus SARS-CoV-2.
Lên top