Phòng chống COVID-19, không lơ là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Hệ thống siêu thị và các chợ hiện đại dần thay thế "chợ cóc", đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Long
Hệ thống siêu thị và các chợ hiện đại dần thay thế "chợ cóc", đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Long
Hệ thống siêu thị và các chợ hiện đại dần thay thế "chợ cóc", đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Vũ Long
Lên top