Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý - Khẳng định thương hiệu nông sản Việt

Đại diện lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế phối hợp tại buổi lễ.
Đại diện lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế phối hợp tại buổi lễ.
Đại diện lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế phối hợp tại buổi lễ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top