Phố vàng Hà Nội vắng đìu hiu khi giá vàng điên cuồng áp sát 45 triệu đồng

Số lượng khách đến giao dịch thưa thớt trong sáng 8.1. Ảnh L.Hương
Số lượng khách đến giao dịch thưa thớt trong sáng 8.1. Ảnh L.Hương
Số lượng khách đến giao dịch thưa thớt trong sáng 8.1. Ảnh L.Hương
Lên top