Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhôm sông Hồng bị xử phạt

Một cá nhân bị xử phạt 30 triệu đồng vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Ảnh minh họa: T.L.
Một cá nhân bị xử phạt 30 triệu đồng vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Ảnh minh họa: T.L.
Một cá nhân bị xử phạt 30 triệu đồng vi giao dịch vượt quá giá trị đăng ký. Ảnh minh họa: T.L.
Lên top