Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chưa chủ trương xây luật thuế tài sản cho nhà đất