Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần làm rõ mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo. Ảnh: Thành Chung