Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Startup hãy nghĩ khác, làm khác”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại diễn đàn.