Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh của Bộ KHCN