Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Tập đoàn TBS Group