Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ lấp “lỗ hổng” đầu tư theo hình thức PPP