Phó Thống đốc NHNN nói gì về quản lý cho vay ngang hàng P2P?

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng
Lên top