Phó Thống đốc NHNN bàn về giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: "Vay ngân hàng thực tế không khó khăn đến mức như nhiều người nghĩ".
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: "Vay ngân hàng thực tế không khó khăn đến mức như nhiều người nghĩ".
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: "Vay ngân hàng thực tế không khó khăn đến mức như nhiều người nghĩ".
Lên top