Phở Thìn kể chuyện ở thượng đỉnh: Biết được chọn chỉ trước 1 ngày

Phở Thìn là món ăn được lựa chọn mang tới trung tâm báo chí phục vụ phóng viên tác nghiệp Thượng đỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Phở Thìn là món ăn được lựa chọn mang tới trung tâm báo chí phục vụ phóng viên tác nghiệp Thượng đỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Phở Thìn là món ăn được lựa chọn mang tới trung tâm báo chí phục vụ phóng viên tác nghiệp Thượng đỉnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top