Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ kiêm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn

Một khu đô thị mới ở Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu đô thị mới ở Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu đô thị mới ở Khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top