Philippines giảm thuế nhập khẩu gạo: Cơ hội cho gạo Việt gia tăng xuất khẩu

Thu hoạch lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN
Thu hoạch lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN
Thu hoạch lúa tại Thái Bình. Nguồn: KHCN
Lên top