Phiên đấu giá cổ phần VTP trị giá 522 tỉ của Viettel hút khách ngoại

10 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài muốn mua cổ phần Viettel Post.
Ảnh: Viettel Post.
10 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài muốn mua cổ phần Viettel Post. Ảnh: Viettel Post.
10 nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài muốn mua cổ phần Viettel Post. Ảnh: Viettel Post.
Lên top