Phiên cuối tuần thách thức: Sau 7 phiên tăng, điều chỉnh hay tăng tiếp?

Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 9.4.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 9.4.2020 (nguồn: HoSE).
Biểu đồ về qui mô giao dịch trên sàn HoSE ngày 9.4.2020 (nguồn: HoSE).
Lên top