Phí vào cửa Casino Corona sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh

Casino Corona nhìn từ bên ngoài. Ảnh: HQ
Casino Corona nhìn từ bên ngoài. Ảnh: HQ
Casino Corona nhìn từ bên ngoài. Ảnh: HQ
Lên top